آشنائی با فرقه اهل حق
57 بازدید
محل ارائه: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
معرفی و آشنائی اجمالی با فرقه اهل حق